Det Vil Være Interessant For Dig

Actemra Tops Humira som Rheumatoid Arthritis Monoterapi

Vi respekterer dit privatliv.

BERLIN - VEDDAG, 6. juni 2012 (MedPage Today) - Interleukin-6-receptorblokerens tocilizumab (Actemra) var signifikant mere effektiv som eneste behandling af rheumatoid arthritis end adalimumab (Humira) i en head to head undersøgelse, sagde forskere her.

I alle virkningsfrekvenser var responsraten med tocilizumab væsentligt højere end hos adalimumab, som hæmmer tumornekrosefaktor (TNF ), i et 24-ugers dobbeltblind, placebokontrolleret forsøg, sagde Cem Gabay, MD, PhD, Universitetssygehus i Genève i Schweiz.

Negative virkninger med de to lægemidler var omtrent lige, sagde Gabay ved en pressekonference holdt før sin formelle p gentagelse af undersøgelsesresultater på European League Against Rheumatisms (EULAR) årsmøde.

Men EULARs præsident Maxime Dougados, MD, fra Rene Descartes University i Paris, foreslog, at forsøget stablede dæket til fordel for tocilizumab ved at vælge adalimumab som komparator.

Han fortalte MedPage Today , at tidligere monoterapi undersøgelser havde indikeret, at adalimumab var mindre effektivt end andre anti-TNF-lægemidler som etanercept (Enbrel).

Men han understregede også, at adalimumab er meget i vid udstrækning anvendt klinisk, så i den forstand var det en passende komparator. Gabay sagde det, selv om biologiske stoffer ikke er godkendt i USA eller Europa som monoterapi - de skal gives i kombination med methotrexat eller anden konventionel sygdom - modificerende stoffer - i praksis modtager et betydeligt antal patienter dem som enkeltagenter.

Han nævnte tidligere forskning, der tyder på, at 30 procent af patienterne på biologiske lægemidler til reumatoid arthritis i USA modtag dem som monoterapi med tilsvarende procentdele i Vesteuropa.

Udenfor etiketten er brugen af ​​nogle patienter manglende evne til at tolerere methotrexat eller simpelthen deres præference for single-agent-terapi, siger Gabay.

Det nuværende forsøg, kaldet ADACTA, randomiseret 326 patienter til enten 8 mg / kg tocilizumab ved IV-infusion meget 4 uger eller 40 mg adalimumab ved subkutan injektion hver anden uge. På grund af de forskellige tidsplaner og administrationsveje krævede dobbeltblindningen placebo-infusioner i adalimumabarm og subkutane placeboinjektioner til tocilizumabgruppen.

Behandlingen varede i 24 uger, men manglende respons ved 16 uger kvalificerede patienter til yderligere medicin.

For at kvalificere sig til undersøgelsen, skulle patienterne være biologisk naive med en Disease Activity Scale-28 (DAS28) score større end 5.1, med mindst seks hævede og otte ømme led og en erythrocyt sedimenteringshastighed på mere end 28 mm / h eller C-reaktivt proteinniveau på mindst 1,0 mg / dL ved baseline.

Samtidig steroider og NSAID'er ved etablerede stabile doser var tilladt.

På undersøgelsens primære resultatmål var ændring i DAS28 score fra baseline var tocilizumab klart overlegen med et fald i gennemsnitskarakterer på 3,3 point, mod 1,8 med adalimumab.

Priser for alle bivirkninger, alvorlige bivirkninger, overordnede infektioner og alvorlige infektioner w er næsten identisk mellem behandlinger, sagde Gabay.

Der var to dødsfald i undersøgelsen, både i tocilizumab-armen. En involverede en ulovlig lægemiddeldosering og blev betragtet som uafhængig af behandlingen. I den anden blev der ikke identificeret nogen årsag, fordi familien nægtede en obduktion, selv om patienten havde en række comorbide tilstande, herunder interstitiel lungesygdom, hypertension og perifer vaskulær sygdom og var en ryger. På grund af usikkerheden klassificerede Gabay og kollegaer døden som "muligvis" relateret til tocilizumab.

Gabay sagde, at svarfrekvenserne i undersøgelsen lignede dem, der blev set i tidligere forsøg, hvor stofferne blev brugt med methotrexat, som krævet i deres etiketter.

Han sagde, at man kunne fortolke resultaterne som at tyde på, at methotrexat måske ikke bidrager meget til effektiviteten af ​​de biologiske midler.

Men både Gabay og Dougados understregede, at en sådan konklusion ville være for tidlig i mangel af undersøgelser, der direkte sammenligner monoterapi med biologiske -methotrexat kombinationsbehandling.

For øjeblikket sagde Dougados, at tilføje biologiske stoffer til methotrexat bør forblive standard for pleje. Sidst opdateret: 6/6/2012

arrow